Norva24 Bergen Rørinspeksjon er blant de selskapene som er godkjent av Vann og avløpsetaten i Bergen kommune for rørinspeksjon og rørfornying. Når kommunen nå gjennomfører en omfattende saneringsplan for det offentlige avløpsnettet er det viktig at også det private stikkledningsnettet blir fornyet av profesjonelle aktører.

Det sier daglig leder i Norva24 Bergen Rørinspeksjon Trond Dale, som understreker at det i de fleste tilfeller ikke er nødvendig å grave opp gårdsplasser eller hager for å få utført ledningsfornyelse i de tilfeller Bergen kommune kommer med pålegg om dette i forbindelse med fornyelse av hovedledningene.

Unngå graving
De aller fleste tror at de må hyre inn en gravemaskin når kommunen forlanger nytt avløp på grunn av lekkasjer i det private ledningsnettet, men slik er det ikke, forteller Trond Dale.
-I de aller fleste tilfellene kan eksisterende rør benyttes som et ytre skall for en ny foring som herdes inni eksisterende rør. Det er denne metoden vi i Norva24 Bergen Rørinspeksjon ønsker å benytte.  Når Bergen kommune kommer med sitt pålegg om utbedring er det også viktig å være klar over at du som privat boligeier eller innehaver av en næringseiendom selv kan gå ut blant profesjonelle aktører og hente inn relevante tilbud. Det er her vi kommer inn både som rådgiver og utførende, forklarer Dale.  Norva24 Bergen Rørinspeksjon er blant selskapene med lengst fartstid i Bergen på dette feltet og som har den kompetansen som er nødvendig for å utføre en jobb som holder i flere generasjoner framover.

Les inspeksjonsrapporten grundig
-Dersom det i årenes løp er blitt store svanker på avløpsledningen kan det være fornuftig å foreta en punktoppgraving for å sikre korrekt fall på ledningen. Her må gårdeiere være ekstra oppmerksom dersom aktører mener dette ikke er nødvendig. Avløpsledninger må ha et naturlig fall inn mot det offentlige ledningsnettet for å fungere. Det er derfor viktig å lese inspeksjonsrapporten fra kommunen svært nøye før man innhenter tilbud, understreker Dale.

Rehabilitering av avløpsnettet
Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune tar utfordringene på alvor og har satt av betydelige midler på rehabilitering av det kommunale avløpsnettet med strømpeforing. Dette innebærer stort fokus på både strømperenovering av avløpsledninger og rehabilitering av kummer, samt private stikkledninger.
Bergen kommune vil bruke om lag 50 millioner kroner i året på fornyelse av avløpsnettet i byen. Dette er nødvendig for å ta igjen noe av det store etterslepet på VA-anleggene, der også kummene må oppgraderes.

Ikke glem kummene
-Vi anbefaler at også private aktører tar en ordentlig sjekk av kummene inne på egen gårdsplass. Ledningsnett og kummer er en del av totalløsningen, og det er smart å sørge for fornyelse av kummene samtidig med at ledningsstrekket ut til kommunens hovedledning blir fornyet.
Kummer av betong blir i årenes løp utsatt for ulike alkaliske vaskemidler og andre kjemikalier. Dermed forvitrer betongen. Derfor anbefaler vi å fjerne eksisterende bunn i kummene og erstatte denne med en ny prefabrikkert bunnseksjon i PE-plast. Da garanterer vi for «hel ved» som vil holde i minst 50 år, mest sannsynlig 100 år. Totalsummen for fornyelsen blir dermed noe høyere, og det er viktig at vi som kan denne bransjen gir gode, faglige råd. Vi forventer ikke at en huseiere skal ha bestillerkompetanse på dette feltet, og derfor er det viktig at vi i vår bransje viser yrkesstolthet og gir våre kunder de rette rådene, sier Dale.

Les mer om rørfornying her: