Ringerike kommune har tildelt Norva24 Ringerike kontrakt på tømming av slam og tilstandskontroll på mindre avløpsanlegg i Ringerike kommune.

Ringerike kommune, ca 50 km nordvest for Oslo, med om lag 30.000 innbyggere, er en av de største bykommunene i landet, hva gjelder areal.

Mye har skjedd siden etableringen i 1961, hvor vi i dag leverer tjenester over hele Østlandet, med avdelinger både i Drammen og på Hadeland, og blitt en delt av Norva24, sier daglig leder Nina Dahl. Vår lokale tilstedeværelse er viktig for å kunne yte den beste service overfor alle våre kunder, og vi er veldig godt fornøyde med å vinne denne kontrakten, som gir oss fortsatt viktig fotfeste i eget nærmiljø.

Tildelingskriterier var fordelt på pris, gjennomføringsevne og kvalitet, samt service, hvor vi scorer særdeles bra på gjennomføringsevne og kvalitet. Avtalens varighet er på 2 år, med opsjon på ytterligere 2+2+2, potensielt 8 år totalt. Det skal årlig tømmes mellom 1000 og 1500 anlegg og leveres ca 4000 m3 slam til kommunalt renseanlegg.