-Uten gode samarbeidspartnere i næringslivet er det norske forsvaret ute av stand til å utføre sitt oppdrag. Vi som jobber i Forsvaret må forstå verdien av et tett samarbeid med det sivile samfunn og nyte godt av de ressursene vi der kan få tilgang til.

Bildet: Daglig leder i Norva24 Flagstad, Jan Flagstad, står på standen til Norva24 under Norsk Militært Logistikkforum. Her i samtale med kommandør Brynjar Grimholt, kategorisjef Vedlikehold i Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO. Foto; Odd Borgestrand.

Det sa administrerende direktør Petter Jansen, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, under det årlige Norsk Militært Logistikkforum, som arrangeres på Gardermoen. Det er 9. år på rad dette forumet arrangeres, og 240 deltakere fra Forsvaret, næringsliv og kommuner deltar for å utvide et samarbeid med milliarder av kroner i potten.
-Denne konferansen arrangeres fordi det er vilje til samarbeid i Forsvaret understreket Petter Jansen. Denne våren vil regjeringen etter planen legge fram en ny langtidsplan for forsvarssektoren, og samarbeidet med sivile leverandører og tjenesteytere står sentralt.

Norva24 deltar
med de tre medarbeiderne Øystein Ulsnæs, Remi Dahl og Jan Flagstad og er også blant årets utstillere på leverandørsiden. Inneværende år skal det investeres for 16 milliarder kroner i Forsvaret, og i tillegg kommer tjenester og driftsmateriell som skal kjøpes inn fra norsk næringsliv.
Norva24 har gjennom sine avdelinger gjennomført flere oppdrag blant annet for Forsvarsbygg, og vil gjerne komme i posisjon for flere oppdrag rundt om i landet.

Strategiske partnere
Ulsnæs, som er markedsansvarlig i Norva24, mener årets konferanse er viktig fordi Forsvaret nå har innført et nytt logistikksystem blant annet med valg av strategiske partnere og deres underleverandører. Dette for å sikre både økt kompetanse og kapasitet for Forsvaret.
-Vi må sørge for god kunnskap om hvordan Forsvaret tenker både på kort og lang sikt. Det er mye fokus på de store NATO-øvelsene med milliardomsetning, men også på den ordinære driften.

Forsvaret er tydelig på at de er nødt å integrere norsk næringsliv og industrien gjennom kommersielle og merkantile avtaler for å utføre sitt oppdrag. I dag har Forsvaret nærmere 6.000 løpende avtaler med det sivile samfunn, og vi ser at vi også har gode tjenester som Forsvaret kan dra nytte av.   En rammeavtale med Forsvaret innen kommunaltekniske tjenester er selvsagt interessant for oss, og da er kundekunnskap helt avgjørende, sier Ulsnæs.

Fleksibilitet og høy reaksjonsevne
Administrerende direktør Petter Jansen, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon la ikke skjul på at  Forsvaret er avhengig av høy grad av fleksibilitet for å sikre høy reaksjonsevne.
-Derfor kan Forsvaret oppleves som en uforutsigbar og krevende kunde, sa Jansen. Dette skremmer imidlertid ikke markedsansvarlig i Norva24.
-Vi har et kvalitetsstempel som ISO-sertifisert og vi er vant med å løse utfordringer til alle døgnets tider når det kreves. Vi er også vant med responstid, så i så måte passer Forsvaret utmerket inn hos oss. Det skremmer absolutt ikke, sier Ulsnæs med et smil.

Konsernsjefen i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, (t.v) understreket at det er helt avgjørende med et tett samarbeid mellom Forsvaret og ledende bedrifter som lever av å finne funksjonelle løsninger. Her sammen med viseadmiral Elisabeth Natvig, som er sjef i Forsvarsstaben, og administrerende direktør Petter Jansen, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon. Foto: Odd Borgestrand
Konsernsjefen i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, (t.v) understreket at det er helt avgjørende med et tett samarbeid mellom Forsvaret og ledende bedrifter som lever av å finne funksjonelle løsninger. Her sammen med viseadmiral Elisabeth Natvig, som er sjef i Forsvarsstaben, og administrerende direktør Petter Jansen, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon. Foto: Odd Borgestrand

Klar over egne utfordringer
I motsetning til mange andre konferanser var det lite av politiske festtaler under Norsk Militært Logistikkforum. Her var det utfordringene knyttet opp mot egen kompetanse som ble løftet fram med et klart rop om samarbeid.  Aller tydeligst var Forsvarets nestkommanderende, viseadmiral Elisabeth Natvig, som er sjef i Forsvarsstaben, som slo fast at Forsvaret så langt ikke har lykkes i sitt arbeid innen datasikkerhet.
-Det er innenfor Cyber-området vi ser de største truslene og det er her vi ikke har vært gode nok på løsninger. Vi har midlene men av en eller annen grunn har vi ikke klart å komme opp på et nødvendig nivå.  IKT er ofte tatt ut av budsjettene fordi det de siste årene har vært enklere å investere i fysisk materiell. Vi trenger gode strategiske avtaler innen dette området om vi skal følge med i den digitale og teknologiske utviklingen. Vi har svak teknologiforståelse selv i toppledelsen og er ikke gode nok på bestillerkompetanse. Derfor har vi et stort behov for hjelp. Vi må endre samarbeidsformene, og bli mer nysgjerrig på mulighetene, sa hun åpenhjertig.

Administrerende direktør Petter Jansen i Forsvarets logistikkorganisasjon fulgte opp med et like tydelig budskap: -Vi er avhengig av synkronisering mellom oss og de behov Forsvaret har.
Det er ikke markedet som er problemet. Det ligger hos oss selv, mente Petter Jansen.

Endringer og forutsigbarhet
Konsernsjefen i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, understreket at det er helt avgjørende med et tett samarbeid mellom Forsvaret og ledende bedrifter som lever av å finne funksjonelle løsninger. Det krever omstilling å ha fokus på hva Forsvaret egentlig har behov for, og endringene skjer i hurtig tempo, sa han i en interessant panelsamtale der også administrerende direktør i Futurum, Narvik kommunes næringsselskap, Terje Steinsund, var tydelig på at en del av næringslivet i nord er skeptisk til samarbeid med Forsvaret fordi det er lite forutsigbart.

-Ofte er det store ord om behov som ikke alltid blir fulgt opp. På den andre siden av skalaen kommer det store ordre som for det lokale næringsliv blir for store. Kapasiteten kan ikke bygges opp for enkeltstående ordrer som ikke blir gjentatt.
Sjefen for forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvik var enig i at Forsvaret er en uforutsigbar oppdragsgiver, og hun ga i stor grad politikerne skylden for dette.
-Likevel vil vi gjerne samarbeide tett med norsk næringsliv, understreket hun. Konferansen fortsetter tirsdag med fokus på hvordan små og mellomstore bedrifter kan sikre seg avtaler med forsvaret.