Etter flere år med sterk vekst har endelig Norva24 Birkeland flyttet inn i et praktbygg på 1750 kvadratmeter på Sløvåg i Gulen kommune.

Etter flere år med sterk vekst har endelig Norva24 Birkeland flyttet inn i et praktbygg på 1750 kvadratmeter på Sløvåg i Gulen kommune i Sogn og Fjordane.

Her er det blitt et signalbygg med kontorer og verksted, og det var en stolt leder Kenneth Birkeland som kunne invitere gjester og medarbeidere til åpningsfest fredag 8.desember.

Et bygg for framtida
-Dette bygget skal ta oss inn i framtida og være et viktig redskap for videre utvikling av firmaet, sier Kenneth Birkeland.
Bedriften har opplevd sterk vekst de siste årene. Kenneth Birkeland overtok som daglig leder for fire år siden og selskapet har mer enn fordoblet omsetningen fra 93 millioner til 200 millioner i omsetning. Selskapet har vært aktiv i markedet og vunnet en rekke store og noen mindre kontrakter.  Det handler om renholdskontrakter, høytrykkspyling, industrioppdrag, kommunaltekniske oppdrag, tømming av sandfang og septiktømming. Septiktømming står i dag for nærmere 40 prosent av totalomsetningen, og er dermed grunnmuren i selskapet, sier Birkeland.
Selskapet har i dag 150 ansatte, som gjør en svært solid arbeidsinnsats for firmaet.

Solid arbeidsstokk
-Uten medarbeidernes ståpå-vilje hadde vi ikke vært i den situasjonen vi er i dag, mener Birkeland. -De står på fra morgen til kveld, og i vår markedssituasjon er det også nødvendig. Mange oppdrag er i spotmarkedet, og da er det viktig at vi er på rett sted til rett tid for å sikre oss oppdragene, mener han.
Norva24 Birkeland har en stor og moderne bilpark rundt om i Sogn og Fjordane og Hordaland På avdelingen på Mongstad har selskapet et arbeidslag som varierer fra 10 til 15 mann, i tillegg til en god stab på Straume, Stord og i Odda. Ved hovedkontoret i  Sløvåg betjener medarbeiderne totalt 45 ulike tjenestebiler.

Viktig med nybygg
Birkeland innrømmer at selskapet har hatt voksesmerter de siste par årene. Derfor var det svært viktig å få et nytt administrasjonssenter på plass. Det vil gjøre hverdagen enklere og arbeidsflyten bedre. Nå kan medarbeiderne i Sløvåg møtes på samme sted framfor å være spredd rundt omkring.
Selskapet ble etablert i 1982 med en bil og en tilhenger. Femten år senere ble driften lokalisert i Sløvåg, med fem biler. Lokalene ble fort for små, og dermed ble også driften litt for ineffektivt. Nå er alle medarbeidere i Sløvåg samlet under ett tak. I de nye lokalene har de en lettbil-hall og en tungbil-hall. Her er det et moderne verksted med fasiliteter til å ta egne EU-kontroller. Det administrative personalet har fått nye og lyse kontorlokaler.

En viktig og nødvendig investering
Det nye Norva24 Birkeland-bygget har en kostnadsramme på nærmere 30 millioner kroner, og selskapets ledelse mener dette er blitt en god og viktig investering. Bygget er blitt et signalbygg som avslører ledelsens interesse for fly.
Nybygget minner sterkt om et kontrolltårn med ankomsthall på en lokal flyplass.
Både senior Johny og Kenneth Birkeland har sterk interesse for fly og har vært mye i lufta på hobbybasis. Kontoret til Kenneth Birkeland er derfor like godt døpt til cockpit fra starten av, og hele administrasjonsavdelingen er utrustet med bilder av fly og gamle lastebiler.

Klar for nye tjenester
Nå er Norva24 Birkeland med sine 150 medarbeidere klar for framtida. Drifta skal utvides med rørtjenester, rørinspeksjon, lekkasjekontroll, trykktesting og desinfeksjon blir nye tjenester. -Det er viktig at et ledningsnett i forfall blir dokumentert og fornyet, og dette er et område der vi kan bidra. Vi ser for oss ekspansjon inn i nye markeder, slår Kenneth Birkeland fast.

Send Forespørsel