Reparasjon av punktskader i rør ved hjelp av: QuickLock sylinderkonstruksjon Epoxymettet glassfiberduk

Punktreparasjon er en metode vi bruker når bare deler av røret trenger reparasjon.

Når benyttes punktreparasjon?

Det hender at et rør får små sprekker, hull, gjennomslag fra røtter eller forskyvninger i skjøter, som kan føre til lekkasje. Hvis røret ellers er fint, trenger du ikke skifte hele strekket. Da holder det som regel å bare reparere lekkasjeområdet, med en såkalt punktreparasjon. Dette er en både raskere og billigere løsning enn å grave opp og bytte hele rør, eller foreta en rørfornying uten oppgraving.

Hvordan utføres en punktreparasjon?

Det er to måter å utføre punktreparasjon på. Den ene måten går ut på å tette hullet med sylinderkonstruksjonen QuickLock. Den andre er punktreparasjon med epoxymettet glassfiberduk.

QuickLock-metoden

Denne metoden går ut på å tette lekkasjeområdet med en rustfri stålsylinder kledd med gummi utvendig. Denne og en packer, som er en oppblåsbar teknisk applikasjon, plasseres på et selvgående kamera, det vi kaller en kameratraktor. Den kjøres inn i røret, og vi følger bevegelsene fra vår rørinspeksjonsbil. Når vi har ført traktoren fram til riktig sted, fylles applikatoren med luft, og presser så QuickLock-sylinderen ut mot rørveggen. Sylinderen låses av og blir stående fast over skadestedet. Når prosessen er ferdig, er røret reparert.

Metoden kan brukes på alle typer rør. Denne metoden krever tilgang til røret fra kum.

Reparasjon med glassfiberduk

Den andre metoden går ut på å reparere skadestedet ved hjelp av en epoxymettet glassfiberduk. Duken lages ofte på stedet, og kan tilpasses rørskaden vi jobber med, både i lengde, dimensjon og styrke. Når denne er klargjort, føres den inn til skadestedet med spesialutstyr. En packer blåses opp og presser duken mot skadestedet. Etter et par timer, herdes den mettede glassfiberduken, og skaden er fikset.

Denne metoden kan for eksempel utføres fra en innvendig stakeluke eller fra et demontert toalett. Metoden kan brukes på flere typer rør, men ikke PP eller PE-plastrør. Foreløpig eksisterer det ikke en limtype som fester seg til disse.

Reparasjon av punktskader i rør ved hjelp av: QuickLock sylinderkonstruksjon Epoxymettet glassfiberduk

Send Forespørsel