Rørfornyer avløpsledninger fra 50–250 mm i diameter

Epoxymettet foring

Samme levetid som nye rør

Skjøtefritt

Følger Norsk Standard

Av og til er det behov for nye rør. Ofte er det ønskelig at dette arbeidet gjøres uten å endevende hagen, pigge opp gulv eller rive ned vegger. Da kan rørfornying være en god løsning, det vil si at vi etablerer nye rør på innsiden av de gamle. Dessuten er rørfornying som regel en mye billigere løsning enn å legge helt nye rør.

De fleste rør kan rørfornyes

De fleste rør og ledningsnett kan rørfornyes, enten det er i bunnledninger, overvannsledninger, spillvannsledninger eller fellesledninger.

Rørene sjekkes grundig med rørinspeksjon

For å komme til inni rørene, bruker vi de tilgangspunktene som finnes i dag, som for eksempel stakeluker, septiktanker, stakekummer eller utvendige kummer. Vi begynner alltid med en forundersøkelse, det vi kaller en rørinspeksjon . Her får vi god oversikt over rørenes tilstand, og kan dermed gi deg et riktig pristilbud.

Under rørinspeksjonen finner vi ofte avleiringer, fett, inntrengning av røtter, svanker eller brudd. Det kan være rørbiter i rørene eller betydelige brudd. Det opprinnelige røret kan være i elendig forfatning og delvis oppsmuldret, men traseen kan likevel fornyes med en strømpeforing.

Det er viktig å kartlegge ledningstraseen og kummene i området. Svanker, store brudd eller store forskyvninger i den opprinnelige traseen er en stor utfordring når det gjelder rørfornying av en stikkledning. I tillegg må det undersøkes om stikkledningen har flere tilkoblinger fra andre abonnenter i området.

Foringer vrenges på plass

Det nye røret lages som regel av en epoxymettet foring, som vrenges inn i det gamle røret ved hjelp av vann eller trykkluft. Vi trenger kun tilkomst i én ende av ledningsnettet for å få den myke foringen på plass. Når det er gjort, herdes foringen ved hjelp av steam eller UV lys.

Foringen vi bruker er en filtstrømpe. Den er mettet med Epoxy – eller polyester harpiks. Foringen herdes med damp.

Herdetiden kan ta noen timer, det avhenger av dimensjon og lengde. Etter noen timer med varmluft, har den blitt til et nytt, slitesterkt rør, uten noen skjøter. Er det grenrør på rørstrekket, bruker vi en spesialrobot for å åpne tilkoblingen. Vi kan også fornye grenrørstilkobling og grenrør.

Når herdingen er gjennomført kjøles foringen og den blir renskjært i begge ender. Deretter åpner vi stikkledningene, og kontrollerer at det nye røret er i orden. Det gjør vi ved en ny og avsluttende rørinspeksjon med rørinspeksjonskamera. Vi gjør opptak av «hele reisen» gjennom røret, og dette opptaket er en del av sluttdokumentasjonen som vi leverer sammen med garantibevis og oppmålingsdokumenter til kommunens kartverk.

Fordeler ved rørfornying

  • Den store fordelen med rørfornying er at det ikke er nødvendig med oppgraving, enten det gjelder private områder med hager, støttemurer, steinlagte/ asfalterte plasser eller under garasjer som er bygget etter at rørene ble lagt. Det samme gjelder selvsagt for offentlige gater.
  • Rørfornying er en rask og effektiv metode, og livet kan gå som normalt i det aktuelle lokalmiljøet. Her er det ingen store lastebiler som kjører ut og inn med jord og stein, og det er heller ingen gravemaskiner i området.
  • Det nye røret vil holde minst én generasjon. Målet er at et nytt rør skal vare i minst 100 år.

 

Rørfornyer avløpsledninger fra 50–250 mm i diameter

Epoxymettet foring

Samme levetid som nye rør

Skjøtefritt

Følger Norsk Standard

SEND FORESPØRSEL BESTILL

Send Forespørsel