Vedlikeholdsspyling – rimelig forsikring mot tette avløp

Vedlikeholdsspyling er en rimelig forsikring mot problemer du absolutt ikke ønsker å oppleve. Avløp som går tett er svært ubehagelig, og kan forårsake store skader på boligen.

Over tid bygger det seg opp store mengder belegg i rørene og når det nærmer seg helt tett, dukker det gjerne opp lukt og klukking. Rørene tæres og transportevnen synker i takt med at rørene gror igjen. Mange vil vurdere utskifting av rørene sine, men ved en vedlikeholdsspyling kan man forlenge levetiden betraktelig.

Når et avløp går tett rykker ut vi med våre spylebiler og gjør det vi kaller en akuttspyling, for å åpne det som har gått tett. Toalettet, sluket og avløpet virker igjen etter kort tid, men uten at vi vet akkurat hvorfor det gikk tett og uten at vi kjenner tilstanden på det aktuelle avløpsanlegget. Da vil ofte en rørinspeksjon være klargjørende.

Vedlikeholdsspyling er en grundig rengjøring av hele avløpsanlegget i bygget. Belegg og avleiringer opparbeidet over tid blir fjernet, og anlegget beholder sin opprinnelige kapasitet.

Usynlig belegg og avleiringer i avløpet

Avløpsanlegget i en bolig eller et borettslag må ta unna mye forskjellig. Fett og avleiringer fester seg innvendig i rørene, fra toaletter, servanter og sluk, via bunnledningen og helt ut til der byggets avløpsledning går inn på kommunens avløpsnett.

Dette belegget ser ikke de som eier eller bruker bygget, og man legger ofte ikke merke til at kapasiteten reduseres gradvis over tid. Helt til det én dag går akutt tett. Typisk vil det skje en dag mange bruker bygget samtidig, ofte i helg eller høytid. Du kan jo selv tenke deg hvordan det vil være om avløpet går tett 1. juledag, med hele familien hjemme samtidig.

  • Vedlikeholdspyling reduserer faren for akutt tett avløp til et minimum.
  • Vedlikeholdsspyling er en grundig rengjøring av avløpsrørene innvendig.
  • Vi bruker ingen kjemikalier, men gjør grundig rent med varmt vann, roterende dyse og høytrykk.
  • Det er en kraftig rengjøring som likevel er skånsom mot rørene.

En vedlikeholdsspyling følger som regel en fast rekkefølge:

  1. Spyling fra sluk på bad
  2. Spyling fra avløp på kjøkken
  3. Spyling av stammer, fra nederst til øverst
  4. Spyling av bunnledning ut til kommunal ledning

 

Vaske nedenfra og opp

Mange lurer på hvorfor vi starter nede og spyler oppover ved rengjøring av stammene i et større bygg.

Årsaken er enkel: Da unngår vi risiko for at vi selv skaper blokkeringer.

Når man vasker rørene fra topp til bunn i et større bygg er det mye slam og fett som vil hope seg opp. Spesielt i bunnledningene. Ved å spyle sammen nedenfra og opp – etasje for etasje – har vi hele tiden kontroll på det som skjer i avløpsledningene i bygget. Da kan vi gjennomføre rengjøringen uten fare for blokkeringer og tilbakeslag.

Praktisk tips: Visste du at den samme nedenfra-og-opp-teknikken gjelder når du selv vasker bilen, huset, båten og andre større ting?

Når du vasker ovenfra og ned løsner skitten, som har en tendens til å sette seg fast i skitne områder nedenfor, som i neste omgang blir vanskeligere å få rene.

Hvis du vasker nedenfra og opp vil skitten som løsner renne med vannet og lett passere flatene nedenfor som allerede er rene og glatte.

Vi startet med vedlikeholdsspyling i Norge i 2011, som den første aktøren med dette som et tilrettelagt tilbud. Siden har vi opparbeidet mye erfaring, med gode referanser. Det viser seg med oppdragene som er utført at det har svært god effekt.

 

Send Forespørsel