Dette er Torstein Breivik (52). Stryning med fortid i Bodø, Valdres og Oslo, og nå nylig tiltrådt daglig leder i Norva24 Miljøservice. – Moro å jobbe i et miljø så fullt av vilje og kunnskap til å løse problemer for kundene, sier Breivik.

Dette er Torstein Breivik (52). Stryning med fortid i Bodø, Valdres og Oslo, og nå nylig tiltrådt daglig leder i Norva24 Miljøservice. – Moro å jobbe i et miljø så fullt av vilje og kunnskap til å løse problemer for kundene, sier Breivik.

I februar tiltrådte Torstein Breivik i stillingen som avdelingsdirektør i Norva24 Miljøservice.

Slam- og kommunalteknikkspesialisten med base i Stryn driver mye med innsamling, transport og behandling av slam fra septiktanker og renseanlegg, samt et stadig økende tjenestespekter innen rørinspeksjon, kommunalteknikk og rørfornying.

Sterk vilje til å løse utfordringer

– Årsaken til at jeg takket ja? Det er enkelt: I denne bedriften finnes det en utrolig sterk vilje til å stå på. Våre folk møter hele tiden nye utfordringer og problemstillinger. De har viljen og kunnskapen – og utstyret – til å løse disse. Her er det en kultur for å stå på til problemet er løst. Det er en kultur og en sjelden entusiasme som det er veldig moro å få jobbe med, sier Breivik.

Han er fra før godt kjent med både bransjen og oppgavene. Fram til 2016 jobbet han i daværende Smartek-gruppen, bestående av selskaper som leverer samme type tjenester som Norva24.

Smartek var forløperen til dagens Norva24, og alle tidligere eiere av Smartek er nå en del av Norva24. I Smartek ble det mange timer ute i felt med kameraer og sugeslanger, krabbende på tak, på og under bakken og nede i skipstanker med alt fra oljeslam til betongstøv.

Gikk fra septik til trapp

Fra da til nå har han jobbet i Stryntrappa, med salg av trapper fra Rogaland til Finnmark. Nå har han altså kommet tilbake til en bransje der han føler seg ordentlig hjemme. Og til en bransje og en bedrift der det foregår en rivende utvikling.

– Ja, Miljøservice har utviklet seg veldig mye på de få årene. Spesielt på det kommunaltekniske området, som går på vedlikehold av infrastruktur under bakken, sier han.

– Eksempler på utvikling du legger spesielt merke til?

– Kamerakapasitet er en stor endring. Både stakekameraer og kameratraktor for inspeksjon av større dimensjoner og gjøre lengre trasésøk. Og en veldig variert bil- og utstyrspark. Alt fra superkombi – en hybrid mellom kombibil og tørrsuger – via topp moderne kombibiler til kompakt miniutstyr på tilhenger som kommer til inne i de trangeste parkeringshus. Jeg har blitt overrasket og imponert over hvor langt vi har kommet på utstyrssiden, sier Breivik.

Kunnskapsmiljø i Norva24

Med en rivende teknisk utvikling innenfor et bredt utvalg av tjenester er han ekstra glad for å være en del av et større kunnskapsmiljø i hele Norva24 Norge. Her har de ulike avdelingene hver sine spesialiteter og styrker, og kan bidra med kunnskap på ulike områder til alle avdelinger.

Miljøservice er den mest «septiktunge» av alle i Norva24 Norge, og deler med resten av konsernet sin solide erfaring på utstyr, kunnskap og driftsrutiner på store septikkontrakter. Selv synes han det er spennende å jobbe med en så kompleks virksomhet, men har også fått en og annen kommentar.

– Haha, joda det har vært noen «dritmorsomme» kommentarer og dårlig vitsing omkring sug, blås og spyl. Men det er faktisk moro å forklare folk utenfor bransjen hvor spennende dette egentlig er, sier han.

Fra Bodø til Stryn

For 19 år siden flyttet Torstein Breivik til Stryn, hjembygda til kona Torill. Han kaller seg gjerne stryning om han får lov, men har også tilbragt tidligere deler av livet på vidt forskjellige steder: Født i Bodø, oppvokst i Valdres, jobb i USA i ett år før to år i Forsvaret, studier på Lillehammer, alpinanleggdrift i Hafjell, Oppdal og Oslo, og noen år i Oslo før han kom til Stryn.

Barndommen i Bodø sitter fortsatt sterkt i Torstein. Bodø Glimt kaffekoppen er aldri langt unna.

De første årene i Stryn jobbet han med matvaretransport i Nor-Cargo Termo / Bring Frigo. Som trafikkleder på kontoret i Stryn hadde han ansvar for en stor andel av fisketransporten rundt om i Norge og til kontinentet.

Nye medarbeidere i Miljøservice

Som avdelingsdirektør i Miljøservice handler mye av oppgavene nå for tiden om å ansette nye medarbeidere. Oppdragsmengden og tjenestespekteret øker, og det er behov for nye folk i alle ledd.

Miljøservice har i dag rundt 65 medarbeidere, og er den nest største avdelingen i Norva24. Det skal ansettes folk i både operatørstillinger på eksisterende og nye tjenester, samt en ny avdelingsleder til Miljøservice sin lokalavdeling i Ålesund.

– Ålesund er et viktig marked. Der skal vi vokse mye, og vi trenger en god lokal leder. For meg som leder er det en veldig interessant utfordring å være med på en sånn rekrutteringsprosess, sier Torstein Breivik.