I Sunnfjord og Sogn, der er vi nå på plass for å bistå kommuner, bedrifter og private.

Vi tømmer septiktanker, sandfang og fettutskillere. Vi spyler tette avløp, og samler opp våte eller tørre masser med sugebil. Vi har sterk kompetanse på rørtjenester og rørinspeksjon.

Fra basen i Førde betjener vi kunder i et av landets mest spennende distrikter. Vi har alt nødvendig utstyr lett tilgjengelig på basen. Til større eller spesialiserte oppdrag har vi hele kapasiteten til Norva24 Birkeland i ryggen.

Praktisk miljøarbeid – hver dag

Miljøarbeidet er en viktig del av hverdagen. Våre tjenester er viktige bidragsytere til et grønnere samfunn, i tillegg til at de er helt nødvendige for at samfunnet skal gå rundt.

Mye av verktøyet og utstyret vi bruker er tungt og kraftig, og krever elektrisk energi eller drivstoff. Norva24 er en familie av selskaper og avdelinger som arbeider hardt og seriøst med å finne den gode balansen. Jobben må utføres, og vi blir stadig bedre på å gjøre den på en miljøvennlig og energieffektiv måte.

Vi i Norva24 Birkeland tilbyr et spekter av grønne tjenester. Gjennom disse hjelper vi våre kunder til å bli grønnere, og å bidra til et mer bærekraftig samfunn. En viktig del av vårt arbeid er å skape enda flere slike tjenester, og ikke minst gjøre tjenestene vi har enda mer miljøvennlige.

Rent og ordentlig etter tømming og spyling

Vi har høy kompetanse og lang erfaring på tømming av de fleste typer innhold og masser. Våre medarbeidere er dyktige på høytrykksspyling av de fleste typer flater og rørledninger. Jevnlig rengjøring er helt avgjørende i drift og vedlikehold av bygg, utendørs arealer og avløpsrør.

Våre dyktige medarbeidere innen rørtjenester kan hjelpe deg med rørinspeksjon i alt av anlegg under bakken eller under betongen i kjelleren. Rør har begrenset levetid. Anlegg bygget på 50-, 60- og 70-tallet har ofte ulike typer driftsutfordringer ved seg.

Våre medarbeidere har inngående kunnskap om dette. Med en rørinspeksjon finner vi raskt og effektivt årsaken. Om det lekker eller avløpet er tett, og ikke minst hvor problemet sitter.

Husk også at det ikke alltid er nødvendig å grave dype grøfter for å fornye gamle ledninger. Moderne rørfornying gjøres uten graving, der vi i Norva24 Birkeland hjelper kunden med å etablere en ny ledning i eksisterende trasé.

Trygg håndtering av farlig avfall

Som miljøbedrift tar vi oss også av farlig avfall. Her er det kunden som besitter avfallet, og vi som transportør er underlagt strenge nasjonale forskrifter. Vi sørger for trygg fjerning, håndtering og deponering av avfall som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Med spesialbygde biler fjerner vi forurensede masser som skal deklareres til godkjente avfallsmottak.

Kompostering av organisk avfall

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av miljøteknologi, og ønsker at våre kunder også skal velge miljøvennlige løsninger. Sammen bidrar vi positivt i miljøkampen. I så måte er vi i Norva24 Birkeland stolte av vårt eget komposteringsanlegg i Sløvåg i Gulen kommune.

Våtorganisk slam fra en rekke kommuner og industribedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane blir behandlet her, kun en kort kjøretur fra Sunnfjord. Slammet blir kompostert til jord av høy kvalitet, til bruk park og hage.

Les mer om miljøinvesteringen vi har gjort i kompostanlegget her, hvordan det virker – og hvordan du kan få kjøpt jord her.

Kvalitet, sikkerhet og sertifisering

Én ting er å si at vi er gode på kvalitet, presisjon, bærekraft og sikkerhet. Hos oss har vi det også dokumentert og sertifisert. Norva24 Birkeland er ISO-sertifisert etter ISO 9001/14001/45001. Vi er godkjent og kvalifisert i de fleste anbudsportaler.

Industri, øvrig næringsliv og kommuner har mange regler og forskrifter å forholde seg til for å oppfylle dagens miljøkrav. Vi leverer et bredt spekter av industritjenester. Våre medarbeidere har lang erfaring med effektiv gjennomføring av vedlikeholdsrutiner. Ved å bruke oss kan du være trygg på å unngå unødvendig driftsstans.

Vi har en moderne bil- og maskinpark. Dyktige fagfolk sørger for å løse kundens utfordringer. Uansett om du er hus- eller hytteeier, styreleder i et borettslag, kommunalteknisk leder i en kommune eller bedriftsleder. Vi hjelper alltid. Som en del av et stort konsern har vi ressursene som kreves for ethvert oppdrag.

Vi i Norva24 Birkeland avdeling Sunnfjord er stolte av våre dyktige medarbeidere og jobben de gjør med flott og moderne utstyr.

Historien bak den røde elefanten

Du har kanskje sett en av våre karakteristiske gule biler? De er lett å kjenne igjen, med vår røde elefant som «aldri gjer seg». Den røde elefanten har historie helt tilbake til 1989.

Rune Gahrmann – en lærer i Masfjorden – mente vårt daværende image med grå biler var kjedelig. Han syntes en så flott og robust bedrift burde vises bedre og mer positivt. Derfor fikk han tegnet den røde elefanten. Den symboliserer størrelse, kraft og pågangsmot. Og den har slanger og snabel til oppsuging av alle typer masser :-).

Ser du en gul bil med den røde elefanten, så kan du være trygg på kvalitet og service!